Vissa tryck bör man sätta extra prägel på.Relieftryck, foliering, prägling och stansning är tekniker som förhöjer värdet på din trycksak. Ett högre estetiskt uttryck ger ett mer attraktivt intryck. Teknikerna kan användas var för sig eller tillsammans i olika kombinationer.

Blindpräglat inbjudningskort där texten och/eller grafik är upphöjd ur pappret.

Guldfolierad text och grafik på en trycksak som efterliknar ett pass.

Relieftryck, foliering, prägling och stansning är tekniker som förhöjer värdet på din trycksak. Ett högre estetiskt uttryck ger ett mer attraktivt intryck. Teknikerna kan användas var för sig eller tillsammans i olika kombinationer.

Blindpräglat inbjudningskort där texten och/eller grafik är upphöjd ur pappret.

Guldfolierad text och grafik på en trycksak som efterliknar ett pass.

Stansa en mapp med plats för ditt visitkort

Vi har otaliga mallar för olika typer av mappar. Smala mappar, mappar med bred rygg, mappar i olika format. Skulle våra mall-verktyg inte räcka till, specialkonstruerar vi enkelt exakt den typ av mapp du behöver.

Länk till stansmallarna!

Förpackningar

Låt G-kraften verka så att du når din publik, din kund, din marknad.

Kontakta oss gärna med frågor eller prisförslag.