Enhetsoberoende färghantering.
Vi har profiler som justerar färger så att de stämmer överens i prepress och tryckeri för att uppnå optimal tryckkvalitet.

Profil för bestruket och mattbestruket papper

 ISOcoated_v2_300_eci.icc Zip fil

Profil för obestruket papper

PSO_Uncoated_ISO12647_eci_icc Zip fil

Kontakta din säljare för upplysning om vilken profil du ska använda till just det papper du valt.

Profilerna installeras vanligen i Mac OS X i mappen Bibliotek/ColorSync/Profiles/ för att göra dem tillgängliga för alla användare i datorn. I Windows högerklickar du på profilen och väljer ”installera Profil”.