Profilerna installeras vanligen i Mac OS X i mappen Bibliotek/ColorSync/Profiles/ för att göra dem tillgängliga för alla användare i datorn. I Windows högerklickar du på profilen och väljer ”installera Profil”.

Inställningsfil

Vi värnar om kvaliteten i samtliga produktioner och ett effektivt samarbete ger en optimal slutprodukt. Genom att använda vår inställningsfil kan ni lämna ifrån er ett så anpassat arbete som möjligt – det hjälper oss att optimera kvaliteten på trycket och hålla nere kostnaderna.

Ladda ner inställningsfil för export till PDF (zippad fil)