G-KRAFTEN och Albert Einsteins relativitetsteori

G-kraften kommer från Albert Einsteins relativitetsteori där olika massor accelererar mot varandra i ett krökt rum (tid).

G:et kommer från gravitation, den kraft som får t ex månen att hålla ett konstant avstånd till jorden. 1G är den ”normala” gravitationen på marken. Åker man berg- och dalbana känner man sig fem gånger tyngre (5G).

G-kraften

På Lule Grafiska klarar vi riktigt tuffa påfrestningar utan att tappa i effektivitet. Vi accelererar snabbt, och jobbar effektivt med högsta speed i riktigt tvära kurvor.

G-kraften är förmodligen vår största konkurrensfördel eftersom våra kunder har bråttom – – tid är pengar!

Lule Grafiska är g-kraften som sätter tryck på alla budskap.