Luleå Grafiska är ansvarstagande. Vi verkar aktivt för en hållbar produktion och är Svanenmärkta. Det mår både kunder och samhället bra av.

Miljöfrågan har vi värnat om länge. Redan 1998 fick vi rätt att Svanenmärka trycksaker. Svanen kontrollerar att produkterna uppfyller en lång rad krav vad gäller miljö och kvalité, bland annat genom tester från oberoende laboratorier, intyg och kontrollbesök. För att bli Svanenleverantör måste även underleverantörer vara godkända.

Svanen är Nordens officiella miljömärkning som granskar varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall. Hårda krav ställs på miljö, funktion och kvalitet. Svanens vision är ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion. Vårt licensnummer hos Svanen är 341 228. Lägg det g-ärna på minnet!