alla

Lule Grafiska är g-kraften som sätter tryck på alla budskap i traditionella och digitala kanaler. Vi accelererar snabbt med korta ledtider. Vårt kraftfält omfattar allt från enkla kontorstryck till komplexa variabeltryck med smart logistik.

Vi startade 1997 och fick en flygande start med en kontinuerlig produktion av främst böcker, tidskrifter och broschyrer. Idag är vi ett komplett digitalt grafiskt tryckeriföretag. Kort sagt: Vi hanterar allt från kontorstryck, affischer, broschyrer och bokproduktioner till roll-ups och komplexa logistiklösningar med digitalt variabeltryck, paketeringar och distribution.