Variabelt tryck innebär att varje enskild trycksak i en upplaga har delvis olika text. Som vid exempelvis adressering av kuvert eller personligt riktade meddelanden.