Med rätt PDF-inställningar elimineras möjligheterna för fel vid tryck i offset och digitalt.