Lule Grafiska samarbetar med de flesta kommunikationsbyråerna i Luleå. Exempelvis Vinter, Yours, Märkvärdig, Plan sju och Favör.