Lule Grafiska har valt att samarbeta med Luleå Golfklubb. Hål 8 på slingan Hermelinen är sponsrat av Lule Grafiska.