Sedan tre år tillbaka levererar Lule Grafiska alla trycksaker till Luleå Hockey.