Lule Grafiska kan snabbt leverera det äldsta sociala mediet, visitkort.