En av Lule Grafiskas största kunder är Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Samarbetet har pågått i mer än 20 år.