Inplastning av trycksaker används när det tryckta materialet behöver skyddas för att inte skadas vid posthanteringen. Då ett utskick innehåller flera delar rekommenderar vi inplastning.