Anders Marklund har mångårig erfarenhet som trycksakssäljare, sedan mer än tio år hos Lule Grafiska.