Idag visar Lule Grafiska sitt nya utseende och rullar samtidigt igång sin ”g-kampanj”.

– Vi byter firmamärke och rullar igång en kampanj för att skapa nya kunskaper om Lule Grafiska, säger en av företagets delägare, Björn ”Nalle” Sundström.

I det nya märket har g:et en framträdande plats. För Lule Grafiska handlar det om att markera att man å ena sidan är ett traditionellt tryckeri, å andra sidan ett modernt tryckeri som tagit steget fullt ut i den digitala världen.

– Numera handlar det mycket om ettor och nollor oavsett om man ska trycka visitkort, produktkataloger eller roll-ups. Men ett modernt tryckeri måste också vara proffs på logistik. På Lule Grafiska har vi de g-krafter som behövs för att hantera hela produktionskedjan kostnadseffektivt och snabbt.

Kampanjen exponeras i en lång rad olika kanaler, bland annat med helsidesannonsering och utskick av ett ”g-magasin”.

Men så klart, ännu mer är på g…