Gustavsberg, tillverkare av badrumsprodukter, gjorde för några år sedan en undersökning om svenska folkets badrumsvanor. I undersökningen framkom bl a att de tillfrågade i norra Sverige helst läser böcker på toaletten medan majoriteten skåningar föredrar tidskrifter och veckotidningar.

Här på Lule Grafiska trycker vi både böcker och tidskrifter – för alla delar av landet. Vi kan således erbjuda trycksaker som passar alla läsvanor. Har du funderingar kring pappersval (till trycksaker) så kontakta någon av våra kunniga säljare.