Norrbottens museum ger varje år ut en årsbok, detta år är temat fotografi och Jan-Erik Lundström skriver bland annat i förordet: ”Norrbotten 2012, Norrbottens museums årsbok, tar sig an den fotografiska bildens historia i länet. Hur har fotografin utvecklats i Norrbotten? Hur ser enskilda fotografers praktik ut? Vilka bildarkiv och resurser finns runt om i länet? Vilka berättelser om fotografin, om fotografer, om fotografier finns att berätta? Inte mindre än 27 texter av 26 skribenter hörsammar detta uppdrag och på över 400 sidor ritas konturerna av Norrbottens fotografihistoria upp.”

Vi på Lule Grafiska har de senaste åren svarat för både tryck och layout av Norrbottens museums årsböcker.