Betraktelser_liten

Fotografen Erik Holmstedt har tilldelats K W Gullers stipendium för sina insatser inom den dokumentära fotografin. Han tilldelas priset bland annat tack vare den nyligen utkomna boken Betraktelser, som är tryckt hos oss på Lule Grafiska. Boken är linnetrådshäftad och inlagan är tryckt på Galerie Art Gloss, 150 gram.

Juryns motivering: ”I Sune Jonssons efterföljd har Erik Holmstedt gjort till sitt livsprojekt att visa på det norrbottniska glesbygdssamhällets långsamma och snabba förändringar i relation till tidens och industrialismens gång. Detta har han genomfört med en säker blick och en ihärdighet som gör honom till en i högsta grad välförtjänt mottagare av 2013 års stipendium”.