Sedan 1 oktober är Urban Lundberg ny g-kraft i bokbinderiet på Lule Grafiska. Han kommer närmast från GJ offset i Kalix och har 25 års erfarenhet inom den grafiska branschen.