I 30 år har det varje vinter stått ett snödjur i Stadsparken i Luleå. Nu finns boken med bilder och texter om alla snödjuren att köpa i Kulturens hus, Stadshuset och Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst på Midgårdsvägen 19. Priset är 40 kronor. Den grafiska formgivningen har Erik Svanberg stått för och Per Pettersson har tagit de flesta bilderna. Boken är tryckt och limbunden på Lule Grafiska.

snodjuren