Hur kommer det sig att ett försäkringsbolag börjar samla på norrbottnisk konst? För LF Norrbotten började det med ett försäkringsärende på grund av ett inbrott i ett konstgalleri. När konstverken några år senare återfanns i samband med en polisutredning om en dödsskjutning var försäkringsbolaget plötsligt ägare till en samling konstverk av norrbottniska konstnärer. Sedan dess har samlingen utökats varje år och är vid det här laget en av Norrbottens största. Samlingen och konstnärerna finns i en bok som vi har tryckt och på LF Norrbottens kontor i Luleå kan du se både konstverken och boken.

norrbottenskonst